Hem

     TRANVIK

     PROJEKT AB

Tranvik Projekt AB är ett fastighetsägande projektutvecklingsbolag. Utvecklar och äger bostadsfastigheter. I koncernen ingår byggföretaget LE Bygg AB bildat i Rimbo 1987 och

Tranvik Hus AB som utvecklar energieffektiva huskoncept för egen förvaltning och försäljning.


Just nu har vi 12 bostäder i produktion och 31 färdigställda i Ekebyholmshöjden Rimbo.

Samtliga bostäder med upplåtelseform äganderätter är sålda eller bokade.  


Utöver ovan har vi 332 bostäder under planering i Västertorp, Rimbo, kommersiella lokaler och  servicelokaler. Bostäder under planering är hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Gör en intresseanmälan till ditt nya hållbara boende.


Vi utveckar och bygger enbart energieffektiva hus, vissa är till och med plusenergihus.


Projekt portföljen i egen regi, helägda eller delägda projekt har vid färdigställande ett värde om     ca 990 MSEK.


Våra nu pågående och planerade projekt:


Ekebyholmshöjden i Rimbo


Vistaberg i Huddinge


Kontor och verksamhetslokal i Rimbo


Gottröra utanför Rimbo


Västertorpsskogen i Rimbo

Affärsutveckling och Projektutveckling

Tranvik Projekt AB arbetar för en hållbar utvecking. De uppdrag och projekt vi driver eller är delaktig i utvärderas utifrån våra värderingar.

Ett projekt är en resa där vårt mål är själva resan genom projektet. En förutsättning för ett bra projektresultat är glädje och respekt för alla projektdeltagre. Det skapar egagemang, energi och tillfredställelse. Som är en förutsättning för ett lyckat projekt för alla.

Är brukaren/slutkunden nöjd.

Då har vi skapat ett långsiktigt och hållbart värde.

Hållbarhet för oss är

 • Ekonomisk hållbarhet.
 • Social hållbarhet.
 • Hållbar mijlö med människan i centrum.


Med hållbarhet i focus arbetar vi med.

Utveckling av fastighetsprojekt.

 • Idé, koncept, ekonomi i tidiga skeden.
 • Program, detaljplan, fastighetsbildning, bygglov.
 • Projekt ekonomi, kostnads optimering.
 • Uthyrning och försäljning.

Hållbara transporter.

 • Transportlogistik intermodala transporter.
 • Utveckling kombiterminaler.
 • Infrastruktur.
 • Utveckling av effektiva logistikbyggnader.

Tranvik Projekt AB arbetar med projekt i alla skeden.

Utvecklingsprojekt i detaljplane skede till hyresgästanpassningar. Omfattningen på uppdragen kan variera från behovsanalys och projektledning till färdigt projekt, till uppdrag som Kontrollansvarig enligt PBL.

Projektens storlek är från fritidshus till komplexa stora projekt. Vi har erfarenhet av gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Som organisering av samfällihetsföreningar, från ekonomi till lantmäteriförrättings beslut.

Vår 30 år långa erfarenhet av byggprojekt innebär att vi har en bra insikt i vad som krävs och vad som kännetecknar ett lyckat bygg och investerings projekt.


Vi genomför även projektledning av egenutvecklade projekt som exempelvis Ekebyholms Allé utanför Rimbo i Roslagen. 


I projektlednings uppdrag arbetar vi med.

Totalkostnadskalkyler i tidigt skede.

System och projekteringsledning.

Produktionskostnadskalkyl och budget.

Tidplaner och produktionsplanering.

Kontrollplaner.

Inköpsplanering, inköp och upphandlingar.

Kontrollansvarig med myndighetskontakter som

Tekniskt samråd, anmälningar och slutsamråd.

Projektledning och Kontrollansvarig