Om oss

     TRANVIK

     PROJEKT AB

Tranvik Projekt AB

Verksamhet

Tranvik Projekt AB bildades år 2003 av Olle Huusko och ägs av Tranvik Craneloch Holding AB.

Olle Huusko är byggnadsingenjör SBR med 30 års erfarenhet från bygg och fastighet.

Från år 1983 på Skanska AB i olika

omgångar som platschef, inköps-

chef, projekt och affärsutveckare.

Från år 2008 på fastighetsbolaget

med järnvägsanslutna fastigheter

Jernhusen AB. Som produktområdetchef, affärsutvecklings och affärsområdeschef och medlem i koncernledningen. Idag arbetar Olle uteslutande i Tranvik bolagen. Med konsultuppdrag samt styrelseuppdrag även i externa bolag och samfällighetsföreningar.

Företagande i egna bolag har bedrivits konternuerligt med

olika omfattning sedan år 1988. Vi har ett brett nätverk inom management, bygg, fastighet och transport.


Vi har en relativt bred verksamhet. Anledningen är att det ständigt finns en drivkraft till utveckling. Utmaningar föder ny kunskap och glädje. Det vill vi gärna dela med oss av.


 • Vi utveckar fastigheter från råmark till inflyttning i egen regi.


 • På uppdrag utvecklar vi externa fastighetsägares fastigheter från råmark eller befintlig fastighet till förvaltning eller försäljning i olika skeden.


 • I projektgenomföranden har vi på uppdrag projektledar eller beställar rollen som ombud.


 • Vi är certifierade Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen.


 • Vi har ett stort engagemang för Intermodala hållbara transporter och arbetar med logistiska lösningar för järnvästransporter. Viktiga förutsättningar som kombiterminaler och effektiva logistikbyggnader.


Vi har erfarenhet av utveckling av:

 • Kombiterminaler, järnvägsterminaler
 • Logistibyggnader
 • Handelsfastigheter och handelsområden
 • Kontorsfastigheter
 • Arena, Mäss och sport fastigheter
 • Bostäder, förskolor